New Economic Start 2014 - Abroad

Hong Kong, Victoria Peak

Organizer: Danila Deliya (MAE’2007)
Report with photos >>>

Results:
1. Dmitriy Nogovitsyn — 26:28.7
2. Kirill Bakhtin (MAE'2009) — 27:19.9
3. Danila Deliya — 27:28.8 (last year's time — 26:28.0)
4. Katya Kuzmina — 27:51.9 (last year's time — 28:29.5)
5. Chris Hagendyk — 31:27.2
6. Lyobov Kosachevskaya — 33:09.3 (last year's time — 31:54.0)

Oleg Kosachevskiy was the judge of this years' run. Irina Deliya was the photographer.

Article on the site "Южный Китай" >>>

Beijing, China, Olympic Forest Park

Organizer: Denis Kochedykov (MAE’2007)

Results:

1. Terry Wei: 23:11
2. Denis Kochedykov: 39:17
3. Sergei Krechetov
4. Lubov Krechetova

London, United Kingdom, Regent's Park

Organizer: Artem Uskov (MiF’2008)
Photographs >>>

Results:
Svetlana Novik 37 мин
Anna Grishina (with a coffee break :)) 1-15'-00"
Alexander Migita 21'-10"
Alexander Tsependa 21-10
Oleg Rubanov 21'-15"
Vadim Khramov 21-15
Artem Uskov 22-10

A special thanks to Anna Grishina for her personal contribution and for the organization of raising funds for the children's home in Obidimo.

Paris, France

Organizer: Ekaterina Zhuravskaya (MAE’1994)
Participants: Sergei Guriev  

Stockholm, Sweden, Djurgardens

Organizer: Elena Paltseva (MAE’1998)
Photographs >>>

Runners:
Elena Paltseva (MAE'1998)
Irina Slinko (MAE'1999)

Chicago, USA, Northwestern Campus

Organizer: Anna Nakhmurina (MAE’2013)

Penn State University, USA, Penn State Campus

Organizer: Bulat Gafarov (MAE’2011)
Photographs >>>

Participants:
1. Bulat Gafarov  MAE 2011 

2. Roman Istomin  MAE 2012
3. Grigoriy Franguridi MAE 2013
4. Konstantin Egorov MAE 2012
5. Konstantin Kucheryavyy MAE 2009
6. Konstantin Styrin MAE (2001) 
7. Farhod Olimov MAE 2014
8. Ilya Krasikov MAE 2013
9. Oleg Muratov MAE 2014
10. Nail Kashaev MAE 2010
11. Leonid Ogrel MAE 2010
12. Lidiya Kosenkova MAE 2012
13. Evgeny Kanashenkov MAE 2012
14. Liana Gafarova (NES Friend)

New York, USA, Central Park

Organizer: Olga Vilenskaya (MAE’2009)

Participants:
Olga Vilenskaya (MAE'2009)

Igor Kadach (MAE'2010)
NES friend


New Economic Start 2014 homepage >>>
New Economic Start: 201320122011, 2010, 2009.